O NAS

W żłobku realizujemy zadania: wychowanie, edukacja i opieka – w takiej właśnie kolejności i w takim znaczeniu. Wszelkie działania wychowawców mają na celu wspieranie samodzielności dziecka, ponieważ samodzielność prowadzi do wolności i buduje w dziecku poczucie własnej wartości.

Wychowawca w sposób indywidualny podąża za dzieckiem i jego rozwojem, obserwuje odkrywając u dziecka fazy wrażliwe, nie przyspiesza, wyciąga wnioski, proponuje, dokonuje zmian w otoczeniu i propozycjach zajęć.

Dziecko w żłobku otrzymuje lekcje dwustopniowe, które są pokazem rzeczy lub czynności. Tematy tych zajęć są starannie dobrane do potrzeb dziecka i etapów jego rozwoju. Sposób realizacji zajęć jest jedną z najważniejszych umiejętności wychowawcy. Dziecko poznaje w ten sposób przedmioty, doświadcza ich i uczy się je nazywać. W to poznawanie zaangażowane są wszystkie zmysły.

Ważnym elementem pracy z dzieckiem jest świadomie przygotowane otoczenie, dopasowane do potrzeb dziecka w wieku 1-3. Sala zajęć jest tak zaaranżowana, aby wszystko co w niej się znajduje wspomagało rozwój dziecka i co ważne – nie rozpraszało jego uwagi.

Przygotowaliśmy materiał rozwojowy dla najważniejszych dla dziecka obszarów:

– rozwój ruchu
– tzw. dużej motoryki
– rozwój koordynacji oko-ręka
– mała motoryka- rozwój mowy i inteligencji
– ćwiczenia praktycznego życia- pielęgnacja własnej osoby
– dbanie o otoczenie
– rozwój własnej woli
– kącik muzyczny, kącik plastyczny

Osobno wydzielone zostało miejsce do jedzenia. Już po krótkim czasie dzieci potrafią samodzielnie nakryć do stołu, zjeść a następnie odstawić użyte naczynia na odpowiednie miejsce.
W żłobku jest oczywiście strefa snu i odpoczynku dla dzieci. Jest to odrębna część sali, gdzie znużone mogą zasnąć. Dziecko nie jest nakłaniane do spania – wynika to wyłącznie z jego potrzeby.
Przygotowaliśmy też salę do zajęć ruchowych.

Wiadomo jak ważna dla harmonijnego rozwoju dziecka jest muzyka – w naszym żłobku proponujemy dzieciom bogaty program zajęć i słuchanie muzyki.

Do dyspozycji dzieci jest ogródek, plac zabaw do którego dzieci wychodzą w miarę możliwości każdego dnia.

 

DZIECI 0-1 ROKU

Rodziców dzieci niechodzących (do ok. 1 roku) zapraszamy na atrakcyjne zajęcia „Mama z małym dzieckiem”

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, przez 1,5 godziny, w grupie 3-5 dzieci.

Proponujemy cykl 5 spotkań połączonych tematycznie w całość.

Koszt 1,5 godzinnych zajęć – 35 zł, albo 150 zł/cały cykl.

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać umawiając się na spotkanie.

Zgłoszenia przyjmujemy mailem lub telefonicznie.

Certyfikowana Opiekunka Małego Dziecka

Proponujemy program wsparcia dla opiekunek małego dziecka. Czas trwania programu – 4-5 miesięcy. Na zakończenie opiekunka otrzymuje certyfikat potwierdzający umiejętność optymalnego wspierania najważniejszego okresu rozwoju dziecka.

Korzyści dla Rodziców dziecka:

Możliwość zaangażowania opiekunki z przygotowaniem pedagogicznym, przeszkoleniem bhp, wiedzą na temat żywienia, niezbędnymi badaniami lekarskimi i sanitarnymi. Wsparcie merytoryczne dla Rodziców ze strony naszej placówki. Zaproszenie na cykliczne warsztaty dla Rodziców. Możliwość udziału wraz z dzieckiem w atrakcyjnych zajęciach muzycznych.

Korzyści dla Opiekunki:

Zdobycie umiejętności pedagogicznych, poznanie zasad obserwacji i opieki nad małym dzieckiem. Umiejętność przygotowania otoczenia dziecku. Promocja na stronie naszej placówki. Dostęp do fachowej literatury. Konsultacje i doradztwo.

Zgłoszenia przyjmujemy mailem lub telefonicznie.

DZIECI 1-2,5 ROKU

Dzieci samodzielnie chodzące przyjmujemy do grupy żłobkowej liczącej do 12 osób.

 

DLACZEGO ŻŁOBEK?

Decyzję o wysłaniu dziecka do żłobka warto podjąć, ponieważ:

  • Wychowanie i edukacja to procesy, które rozpoczynają się już w pierwszych miesiącach życia.
  • Uczymy i pozwalamy być dziecku samodzielnym, co wzmaga jego poczucie własnej wartości i pewności siebie („Pomóż mi zrobić to samemu” – Maria Montessori).
  • Zapewniamy dziecku dobrze zorganizowane i optymalnie wyposażone otoczenie, które stymuluje go do poznawania nowych rzeczy i zdobywania nowych umiejętności, a z drugiej strony – tworzy poczucie bezpieczeństwa.
  • Zapewniamy odpowiednio wykwalifikowanych wychowawców.
  • Organizujemy proces aklimatyzacji w grupie i w otoczeniu, co gwarantuje dziecku poczucie bezpieczeństwa.
  • Przebywanie wśród innych dzieci daje możliwość pełnego rozwoju społecznego dziecka, uczy otwartości i rozbudza ciekawość.
  • Widzimy, że dziecko przychodzące do grupy przedszkolnej ze żłobka znacznie lepiej sobie radzi.

W naszym żłobku dziecko może przejść do grupy przedszkolnej w sposób i w czasie dla niego optymalnym. Wychowawca doskonale zauważa ten moment, kiedy można zaproponować zmianę. W życiu dziecka pomija się w ten sposób jedną z bardziej stresujących sytuacji. Wychowawca pomaga dziecku i przygotowuje, pomagamy też Rodzicom.

Plan dnia

6:00- 8:15 –   prace porządkowe, prace samodzielnie wybrane przez dziecko,

 

8:15- 8:45 –   śniadanie,

 

8:45- 9:00 –   powitanie, zabawy w kręgu,

 

9:00- 10:45 – praca indywidualna z pomocami Montessori ( prezentacje, ćwiczenia),

 

10:45-12:15 –  sen,

 

12:15–13:00  – obiad,

 

13:00–14:00– wyjście do ogrodu/spacer,

 

14:00- 14:30 – podwieczorek,

 

14:30–17:00 – zabawy dowolne wybrane przez dzieci, zajęcia w małych grupach, praca z pomocami Montessori, zajęcia: ruchowe, muzyczne, plastyczne.

 

MONTESSORI POBIEDZISKA

Wspieramy samodzielny rozwój dziecka – młodego człowieka – w przeznaczonym na ten cel czasie i dajemy mu możliwość podźwignięcia się ku większym rzeczom.