O NAS

W żłobku realizujemy zadania: wychowanie, edukacja i opieka – w takiej właśnie kolejności i w takim znaczeniu. Wszelkie działania wychowawców mają na celu wspieranie samodzielności dziecka, ponieważ samodzielność prowadzi do wolności i buduje w dziecku poczucie własnej wartości.

Wychowawca w sposób indywidualny podąża za dzieckiem i jego rozwojem, obserwuje odkrywając u dziecka fazy wrażliwe, nie przyspiesza, wyciąga wnioski, proponuje, dokonuje zmian w otoczeniu i propozycjach zajęć.

Dziecko w żłobku otrzymuje lekcje dwustopniowe, które są pokazem rzeczy lub czynności. Tematy tych zajęć są starannie dobrane do potrzeb dziecka i etapów jego rozwoju. Sposób realizacji zajęć jest jedną z najważniejszych umiejętności wychowawcy. Dziecko poznaje w ten sposób przedmioty, doświadcza ich i uczy się je nazywać. W to poznawanie zaangażowane są wszystkie zmysły.

Ważnym elementem pracy z dzieckiem jest świadomie przygotowane otoczenie, dopasowane do potrzeb dziecka w wieku 1-3. Sala zajęć jest tak zaaranżowana, aby wszystko co w niej się znajduje wspomagało rozwój dziecka i co ważne – nie rozpraszało jego uwagi.

Przygotowaliśmy materiał rozwojowy dla najważniejszych dla dziecka obszarów:

– rozwój ruchu
– tzw. dużej motoryki
– rozwój koordynacji oko-ręka
– mała motoryka- rozwój mowy i inteligencji
– ćwiczenia praktycznego życia- pielęgnacja własnej osoby
– dbanie o otoczenie
– rozwój własnej woli
– kącik muzyczny, kącik plastyczny

Osobno wydzielone zostało miejsce do jedzenia. Już po krótkim czasie dzieci potrafią samodzielnie nakryć do stołu, zjeść a następnie odstawić użyte naczynia na odpowiednie miejsce.
W żłobku jest oczywiście strefa snu i odpoczynku dla dzieci. Jest to odrębna część sali, gdzie znużone mogą zasnąć. Dziecko nie jest nakłaniane do spania – wynika to wyłącznie z jego potrzeby.
Przygotowaliśmy też salę do zajęć ruchowych.

Wiadomo jak ważna dla harmonijnego rozwoju dziecka jest muzyka – w naszym żłobku proponujemy dzieciom bogaty program zajęć i słuchanie muzyki.

Do dyspozycji dzieci jest ogródek, plac zabaw do którego dzieci wychodzą w miarę możliwości każdego dnia.

 

DZIECI 0-1 ROKU

Rodziców dzieci niechodzących (do ok. 1 roku) zapraszamy na atrakcyjne zajęcia „Mama z małym dzieckiem”

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, przez 1,5 godziny, w grupie 3-5 dzieci.

Proponujemy cykl 5 spotkań połączonych tematycznie w całość.

Koszt 1,5 godzinnych zajęć – 60 zł, albo 240 zł/cały cykl.

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać umawiając się na spotkanie.

Zgłoszenia przyjmujemy mailem lub telefonicznie.

Certyfikowana Opiekunka Małego Dziecka

Proponujemy program wsparcia dla opiekunek małego dziecka. Czas trwania programu – 4-5 miesięcy. Na zakończenie opiekunka otrzymuje certyfikat potwierdzający umiejętność optymalnego wspierania najważniejszego okresu rozwoju dziecka.

Korzyści dla Rodziców dziecka:

Możliwość zaangażowania opiekunki z przygotowaniem pedagogicznym, przeszkoleniem bhp, wiedzą na temat żywienia, niezbędnymi badaniami lekarskimi i sanitarnymi. Wsparcie merytoryczne dla Rodziców ze strony naszej placówki. Zaproszenie na cykliczne warsztaty dla Rodziców. Możliwość udziału wraz z dzieckiem w atrakcyjnych zajęciach muzycznych.

Korzyści dla Opiekunki:

Zdobycie umiejętności pedagogicznych, poznanie zasad obserwacji i opieki nad małym dzieckiem. Umiejętność przygotowania otoczenia dziecku. Promocja na stronie naszej placówki. Dostęp do fachowej literatury. Konsultacje i doradztwo.

Zgłoszenia przyjmujemy mailem lub telefonicznie.

DZIECI 1-2,5 ROKU

Dzieci samodzielnie chodzące przyjmujemy do grupy żłobkowej liczącej do 12 osób.

 

DLACZEGO ŻŁOBEK?

Decyzję o wysłaniu dziecka do żłobka warto podjąć, ponieważ:

 • Wychowanie i edukacja to procesy, które rozpoczynają się już w pierwszych miesiącach życia.
 • Uczymy i pozwalamy być dziecku samodzielnym, co wzmaga jego poczucie własnej wartości i pewności siebie („Pomóż mi zrobić to samemu” – Maria Montessori).
 • Zapewniamy dziecku dobrze zorganizowane i optymalnie wyposażone otoczenie, które stymuluje go do poznawania nowych rzeczy i zdobywania nowych umiejętności, a z drugiej strony – tworzy poczucie bezpieczeństwa.
 • Zapewniamy odpowiednio wykwalifikowanych wychowawców.
 • Organizujemy proces aklimatyzacji w grupie i w otoczeniu, co gwarantuje dziecku poczucie bezpieczeństwa.
 • Przebywanie wśród innych dzieci daje możliwość pełnego rozwoju społecznego dziecka, uczy otwartości i rozbudza ciekawość.
 • Widzimy, że dziecko przychodzące do grupy przedszkolnej ze żłobka znacznie lepiej sobie radzi.

W naszym żłobku dziecko może przejść do grupy przedszkolnej w sposób i w czasie dla niego optymalnym. Wychowawca doskonale zauważa ten moment, kiedy można zaproponować zmianę. W życiu dziecka pomija się w ten sposób jedną z bardziej stresujących sytuacji. Wychowawca pomaga dziecku i przygotowuje, pomagamy też Rodzicom.

Plan dnia

7:00- 8:15 –   prace porządkowe, prace samodzielnie wybrane przez dziecko,

 

8:15- 8:45 –   śniadanie,

 

8:45- 9:00 –   powitanie, zabawy w kręgu,

 

9:00- 10:45 – praca indywidualna z pomocami Montessori ( prezentacje, ćwiczenia),

 

10:45-12:15 –  sen,

 

12:15–13:00  – obiad,

 

13:00–14:00– wyjście do ogrodu/spacer,

 

14:00- 14:30 – podwieczorek,

 

14:30–17:00 – zabawy dowolne wybrane przez dzieci, zajęcia w małych grupach, praca z pomocami Montessori, zajęcia: ruchowe, muzyczne, plastyczne.

Bezpieczna placówka

Drodzy Rodzice,

 Miło nam ponownie powitać dzieci w naszej placówce.
Zapewniamy Was o szerokim zakresie podejmowanych działań w celu zachowania najwyższego bezpieczeństwa sanitarnego w naszej placówce.Zapraszamy do zapoznania się z realizowanymi przez nas procedurami.

 Najważniejsze elementy:

 • Podział na odrębne strefy: kuchnia; sekretariat; sale zajęć – Przedszkole Ślimaczek, Żłobek, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Montessori ; place zabaw;
 • Odrębne wejścia do poszczególnych stref.
 • Opracowane procedury: przyprowadzania i odbioru dziecka, oraz na wypadek pojawienia się zakażenia.
 • Nasza kadra została przeszkolona i z troską dba o przestrzeganie wszystkich zalecanych zasad bezpieczeństwa.
 • Środki dezynfekcyjne przy wejściu.
 • Filtry powietrza antywirusowe w każdej sali.
 • Zamontowane dodatkowe lampy UV-C, dezynfekujące pomieszczenia przez całą noc.
 • Wszystkie newralgiczne miejsca w przedszkolu na bieżąco dezynfekujemy
 • Każda sala została odpowiednio przygotowana przed przyjęciem dzieci
 • Wprowadzamy bezpieczne odległości między stolikami w salach
 • Posiłki podawane są w indywidualnych, gotowych porcjach lub w odpowiednich pojemnikach.
 1. Wejście do placówki oraz przestrzenie wspólne
 • Przed wejściem, każde dziecko zostaje poddane procedurze mierzenia temperatury bezdotykowym aparatem. W przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych nasz personel nie może przyjąć dziecka do placówki. Procedura w razie potrzeby może być powtórzona – decyduje pracownik placówki.
 • Nasza kadra stosuje wszelkie niezbędne środki zabezpieczające – przyłbice ochronne lub maseczki oraz rękawiczki.
 • Newralgiczne powierzchnie są systematycznie dezynfekowane – drzwi, klamki, balustrady, poręcze.
 • Płyn do dezynfekcji znajduje się przy wszystkich wejściach i toaletach oraz w sekretariacie.
 • W ewentualnej kolejce do sekretariatu przestrzegamy bezpiecznych odległości między osobami.
 • Zakaz bezwzględny przebywania na terenie placówki osób postronnych.
 1. Sale zajęć
 • W każdej sali dezynfekujemy włączniki światła, meble, klamki, armaturę, poręcze. Sale są regularnie wietrzone.
 • Bezwzględny zakaz przebywania w sali osób postronnych.
 • Prosimy Rodziców o przestrzeganie zasad i obecnych zaleceń Ministerstwa Zdrowia odnośnie ich stosowania.
 1. Żywienie
 • Kuchnia przedszkolna pracuje od 20 maja, personel przygotowuje i dostarcza posiłki dzieciom do sal.
 • Obecnie nie podajemy posiłków w wazach, ani w pojemnikach zbiorczych, tylko w gotowych porcjach. Napoje są przygotowane indywidualnie dla każdego dziecka.
 • W jadalni zastosowaliśmy bezpieczne odległości między stolikami.
 • Naczynia i sztućce są każdorazowo wyparzane.
 • Personel kuchni stosuje środki bezpieczeństwa takie, jak rękawiczki oraz maseczki/przyłbice.

 

Mimo zastosowanych środków bezpieczeństwa zakażenia dzieci i Rodziców pojawiają się.

Wtedy w placówce obwiązują  Obostrzenia epidemiologiczne:

 • wyciąg ze Statutu Żłobka Montessori, par 2, pkt 1

Żłobek czynny jest codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 do 17.00 (w okresie epidemii lub klęski żywiołowej, czas otwarcia przedszkola może być ograniczony na podstawie innych przepisów, np. sanitarnych).

 • wyciąg z Oświadczenia Rodziców (załącznik do umowy)

pkt 4 oświadczenia –

Deklaruję pełne zastosowanie się do Procedur i Wytycznych oraz wyrażam zgodę na realizowanie tych zaleceń przez placówkę, co może wiązać się z ograniczeniami pobytu i opieki nad dzieckiem oraz innymi restrykcjami, a także podporządkowanie się poleceniom dyrektora i opiekunów w tym zakresie, a w przypadku braku możliwości opieki nad naszym dzieckiem z powyższych przyczyn, nie będziemy zgłaszać roszczeń.

Dyrekcja placówki:

Katarzyna i Michał Napierała

MONTESSORI POBIEDZISKA

MONTESSORI POBIEDZISKA

Wspieramy samodzielny rozwój dziecka – młodego człowieka – w przeznaczonym na ten cel czasie i dajemy mu możliwość podźwignięcia się ku większym rzeczom.