SZKOLENIA

Zapraszamy Państwa na kolejną edycję kursu z zakresu edukacji

najmłodszych dzieci (0-3 lat)  „Pomagać życiu”

jest to kurs pedagogiki dr Marii Montessori, wspierającej samodzielność dziecka

Organizatorem jest Żłobek Montessori w Pobiedziskach, jako instytucja szkoleniowa.

Niniejsza oferta jest skierowana do pedagogów z zakresu edukacji małego dziecka, rodziców i osób zainteresowanych edukacją Montessori.

Wykładowca, pani Emi Yuda z Berlina, posiada dyplom AMI dla zakresu 0-3.

Tematyka kursu:

 Jak rozwija się dziecko do 3 roku życia?

Jakie są potrzeby dziecka?

Jak należy kształtować otoczenie rozwojowe i edukacyjne?

Jak powinien przebiegać proces aklimatyzacji (adaptacji) dziecka?

Jak kształtuje się codzienność w życiu małego dziecka?

 

Terminy: okres trwania kursu: maj – listopad 2018

Kurs obejmuje 120 godzin zajęć

Przyjmowanie zgłoszeń do 15 kwietnia 2018

Po pisemnym zgłoszeniu otrzymają Państwo potwierdzenie. 

NASZE PRZEDSZKOLE

Wspieramy samodzielny rozwój dziecka – młodego człowieka – w przeznaczonym na ten cel czasie i dajemy mu możliwość podźwignięcia się ku większym rzeczom.

         

KONTAKT