SZKOLENIA

Najnowsze szkolenia i kursy

Kurs z zakresu edukacji żłobkowej „Pomagać życiu”

Kurs z zakresu edukacji żłobkowej  „Pomagać życiu”

oparty na pedagogice dr Marii Montessori, wspierającej samodzielność dziecka.

Organizator kursu: Żłobek Montessori w Pobiedziskach

Niniejsza oferta jest skierowana do pedagogów z zakresu edukacji żłobkowej. Szczególnie cennym jest uzyskany wcześniej inny dyplom pedagogiki Montessori.

Wykładowcy: Justyna Mytlewska, Sylwia Caban, Katarzyna Napierała.

Tematyka kursu:

Jak rozwija się dziecko w wieku do 3 lat?

Jakie ma ono potrzeby?

Co należy do odpowiedniego otoczenia rozwojowego i edukacyjnego?

Jak powinien przebiegać proces aklimatyzacji (adaptacji) dziecka?

Jak kształtuje się codzienność w życiu małego dziecka?

Czas trwania kursu: maj 2023 – listopad 2023

Terminy:

  • 1 blok seminarium

           26-28 maja 2023

  • 2 blok seminarium

         17-18 czerwca 2023

  • 3 blok seminarium

         17-21 lipca 2023

  • 4 blok seminarium

         22-24 września 2023

  • 5 blok seminarium

         13-15 października 2023

  • 6 blok seminarium

         17-19 listopada 2023

  • hospitacja

         2 godziny (termin zostanie ustalony w trakcie kursu)

Można rezerwować tylko wszystkie 6 bloków seminarium łącznie, całość obejmuje 150 godzin.

Cena wynosi 6.500 zł. netto. W cenie zawarte jest uczestnictwo, materiały i zaświadczenie ukończenia kursu oraz przerwy kawowe.

Liczba uczestników:

Grupa może liczyć ok. 15 osób.

Przyjmowanie zgłoszeń najpóźniej do 12 maja 2023

Po pisemnym zgłoszeniu otrzymacie Państwo potwierdzenie zgłoszenia. Opłata za uczestnictwo jest wtedy płatna w ciągu 14 dni. Zgłoszenie jest wiążące dopiero po dokonaniu wpłaty w wysokości 40 % ceny.

Miejsce:

Żłobek Montessori Pobiedziska, 62-010, ul. Tysiąclecia 3b

Rejestrację zgłoszeń:

sekretariat@naszeprzedszkole.com.pl 

Dodatkowe informacje:

 Już w końcu lat 40-tych ub. wieku Maria Montessori rozwinęła obszerną koncepcję kształcenia i rozwoju dziecka poniżej trzeciego roku życia. Domagała się „nowego podejścia” dorosłych do dziecka i zmiany perspektywy w ocenie dziecięcych zdolności od chwili jego urodzenia. Do pedagogiki nastawionej na dziecko należy:

– pełne respektu traktowanie dziecka,

– kształtowanie przygotowanego otoczenia,

– współpraca z rodzicami z poszanowaniem wartości

– i profesjonalne wykształcenie personelu pedagogicznego.

Jako podstawę kursu dokształcającego pedagogiki Montessori dla zakresu wiekowego dziecka 0-3, działająca od 16 lat placówka – Montessori Pobiedziska, oferuje Państwu cykl 6 seminariów, liczący łącznie 150 godzin dydaktycznych, możliwość hospitacji i praktyk.

Serdecznie zapraszamy!

Organizator i prowadzący kurs, firma M-TERM Doradztwo i Szkolenia Sp. z o.o., została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.30/00236/2016 z dnia 7.07.2016 roku. Osoby bezrobotne i pracodawcy mogą ubiegać się o zwrot kosztów kursu.

MONTESSORI POBIEDZISKA

Wspieramy samodzielny rozwój dziecka – młodego człowieka – w przeznaczonym na ten cel czasie i dajemy mu możliwość podźwignięcia się ku większym rzeczom.