NABÓR I ZAPISY UCZNIÓW

logo_szkola_300dpi

Zapraszamy uczniów do klasy I-III, oraz do klasy

IV- VI i VII- VIII

W naszej szkole wspieramy samodzielność i odpowiedzialność ucznia.

więcej: Program Wychowawczy

Profil absolwenta szkoły SPM

Rekrutacja do szkoły obejmuje trzy etapy:

  • udział w Spotkaniu Rekrutacyjnym,
  • indywidualne spotkanie z Dyrektorem i wychowawcą,
  • uczestnictwo w warsztatach pedagogiki M. Montessori.

Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej:

Link: Karta zgłoszenia  i przesłanie do sekretariatu szkoły.

Dokumenty wymagane przy rekrutacji ucznia:

1. Kopia aktu urodzenia, nr PESEL dziecka,
2. Potwierdzenie miejsca zameldowania,
3. Diagnoza gotowości szkolnej,
4. Ostatnie świadectwo szkolne (zgłoszenia od klasy II)

Szkoła Podstawowa Montessori

w Pobiedziskach, ul. K. Odnowiciela 24

Telefon do sekretariatu (ul. Tysiąclecia 2): 61 8177079 lub 607 34 35 36

sekretariat@szkola.pobiedziska.edu.pl

CO NAS WYRÓŻNIA?

1. Przygotowujemy dziecko do samodzielnego działania

Wspomaganie samodzielnego wyboru powoduje, że dziecko rozwija się w poczuciu własnej wartości.

Uczniowie nabywają umiejętności planowania własnych działań. Rozwijają swoje zainteresowania.

2. Indywidualne podejście do ucznia

Każdy z uczniów ma u nas możliwość realizowania edukacji we własnym tempie i według własnego planu. Jednocześnie realizuje podstawy programowe MEN i znacznie je przekracza. Dziecko jest traktowane holistycznie.

3. Bogato wyposażona przestrzeń edukacyjna

Klasy lekcyjne są wyposażone w kompletny materiał edukacyjny. Zasoby i pomoce są stale rozwijane w oparciu o szkolenia kadry i zainteresowania uczniów.

4. Nie ograniczamy uczniów do zakresu podstawy programowej

Nauka jest realizowana w oparciu o pomoce dydaktyczne. Nie „przerabiamy” podręczników ani zeszytów ćwiczeń. Zakres nauki jest ograniczony tylko zainteresowaniami ucznia. Pomagamy uczniowi rozwijać pasje.

5. Oszczędzamy Wasz czas

Po powrocie do domu jest czas dla rodziny.  Rodzice nie muszą odrabiać lekcji z dzieckiem.

6. Oszczędzamy Wasze pieniądze

Uczniom z naszej szkoły nie są potrzebne kosztowne korepetycje, aby mogły aplikować do dalszych szkół.

ZADBAJ O HARMONIJNY ROZWÓJ, EDUKACJĘ I PRZYSZŁOŚĆ SWOJEGO DZIECKA. WYBIERZ NAJLEPSZĄ METODĘ PEDAGOGICZNĄ. ZAPEWNIJ DZIECKU INSPIRUJĄCE OTOCZENIE EDUKACYJNE

Zapraszamy na spotkania rekrutacyjne w roku 2024/2025:

  • prosimy o wcześniejsze umówienie dnia oraz godziny spotkania.

 

Rekrutacja w tym roku składa się z trzech etapów 

I etap udział obojga Rodziców w spotkaniu. Jest to możliwość przez internet zapoznania się z programem i metodą nauki w naszej szkole. Możliwość rozmowy z dyrekcją szkoły i z wychowawcą klasy. Będzie też możliwość obejrzenia i zwiedzenia otoczenia szkoły.

II etapindywidualne spotkanie Rodziców i ucznia z dyrektorem szkoły oraz z wychowawcami. Na to spotkanie zapraszamy całą Rodzinę, czyli oboje Rodziców wraz z dzieckiem. Termin spotkania indywidualnego zostanie z Państwem uzgodniony.

III etap uczestnictwo Rodziców w zdalnych warsztatach pedagogiki Marii Montessori. Terminy warsztatów podane z zakładce Szkolenia.

Uwaga: prosimy o wcześniejsze mailowe zgłoszenie chęci udziału w Spotkaniu Rekrutacyjnym:

sekretariat@szkola.pobiedziska.edu.pl

Opłaty w roku szkolnym 2023/2024:

950 zł czesne miesięczne

290 zł żywienie (3 posiłki)

950 zł opłata wpisowa, w tym 200 zł za zagwarantowany udział w warsztatach pedagogicznych dla obojga rodziców.

Dla dzieci kontynuujących edukację z Przedszkola Montessori opłata wpisowa wynosi 230 zł.

MONTESSORI POBIEDZISKA

Wspieramy samodzielny rozwój dziecka – młodego człowieka – w przeznaczonym na ten cel czasie i dajemy mu możliwość podźwignięcia się ku większym rzeczom.