NABÓR I ZAPISY UCZNIÓW

logo_szkola_300dpi

Zapraszamy uczniów do klasy I-III, oraz do klasy

IV- VI i VII- VIII

W naszej szkole wspieramy samodzielność i odpowiedzialność ucznia.

więcej: Program Wychowawczy

Profil absolwenta szkoły SPM

Rekrutacja do szkoły obejmuje trzy etapy:

  • udział w Dniu Otwartych Drzwi,
 • indywidualne spotkanie z Dyrektorem i wychowawcą,
 • uczestnictwo w warsztatach pedagogiki M. Montessori.

Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej:

Link: Karta zgłoszenia  i przesłanie do sekretariatu szkoły.

Dokumenty wymagane przy rekrutacji ucznia:

1. Kopia aktu urodzenia, nr PESEL dziecka,
2. Potwierdzenie miejsca zameldowania,
3. Diagnoza gotowości szkolnej,
4. Ostatnie świadectwo szkolne (zgłoszenia od klasy II)

Szkoła Podstawowa Montessori

w Pobiedziskach, ul. K. Odnowiciela 24

Telefon do sekretariatu (ul. Tysiąclecia 2): 61 8177079 lub 607 34 35 36

sekretariat@szkola.pobiedziska.edu.pl

Czego oczekujemy wysyłając nasze dziecko do  szkoły?

Odpowiedzmy sobie na tak zadane pytanie.

Rodzą się kolejne pytania:

Jaką osobą ma być nasze dziecku po ukończeniu szkoły?

 

Niemal każda dziedzina ludzkiej aktywności rozwija się w zawrotnym tempie: budownictwo, energetyka, transport,  medycyna i inne. Tylko edukacja nie nadąża i zdaje się jeszcze tkwić w końcówce 19 wieku.

Wtedy potrzeba było robotników do fabryk i żołnierzy do walki. Oni nie musieli być zbyt samodzielni, myślący i lepiej żeby słuchali poleceń swoich przełożonych.

 • Czy dzisiaj chcemy tego samego dla naszych dzieci?
 • Co to znaczy grzeczny i usłuchany?
 • Czy dorośli powinni liczyć się ze zdaniem dziecka?

 

Co na to Janusz Korczak i Maria Montessori, oraz nowoczesna pedagogika, której podstawy oni przed laty stworzyli?

Czasy się zmieniają i to szybko, wiedza ludzkości podwaja się w ciągu kilku lat. Dzisiaj łatwiej napisać książkę, niż ją przeczytać. Informacji niemal nie musimy szukać, ale musimy zacząć bronić się przed jej nadmiarem. Musimy też chronić dziecko przed nadmiarem bodźców.

To my winniśmy dziecku zapewnić samodzielność i kreatywność. Jest to obowiązek rodziców i pedagogów. Nasze dzieci mają być Wolnymi Ludźmi, wychowanymi do szerzenia pokoju w świecie!

System edukacji można zmieniać! Zrobić to mogą otwarci nauczyciele i świadomi rodzice, dokonując właściwych wyborów.

A jaki dziś mamy ten wybór?

 • Przedszkola i szkoły konwencjonalne, pracujące w trybie nakazowym, z systemem nagród i kar.
 • Placówki działające na zasadach nowoczesnej pedagogiki, wspierającej samodzielność i kreatywność dziecka, w szczególności placówki Montessori.

Jakich korzyści oczekujemy – dla dzieci i dla nas?

 • Aby nasze dziecko lubiło szkołę w ogóle.
 • Aby było skupione na swojej czynności przez dłuższy czas.
 • Aby nasze dziecko lubiło matematykę.
 • Aby zdobyło niesprawiedliwą przewagę (nie dla wszystkich) na rynku pracy.

Zanim jednak to wszystko nastąpi, niezbędny jest nieprzerwany,

 • co najmniej 3-letni proces w przedszkolu (3-6 lat)
 • i kolejny w szkole podstawowej (6-9 lat, oraz 9-14 lat), wspierający samodzielność i wolność dziecka.

Tak ukształtowany człowiek poradzi już sobie w dalszej edukacji i w życiu.

W placówce pracującej metodą pedagogiczną dr Marii Montessori wiemy, jak to działa. Każde dziecko chce uczyć się samodzielnie, Rodziców możemy do tego przekonać!

CO NAS WYRÓŻNIA?

1. Przygotowujemy dziecko do samodzielnego działania

Wspomaganie samodzielnego wyboru powoduje, że dziecko rozwija się w poczuciu własnej wartości.

Uczniowie nabywają umiejętności planowania własnych działań. Rozwijają swoje zainteresowania.

2. Indywidualne podejście do ucznia

Każdy z uczniów ma u nas możliwość realizowania edukacji we własnym tempie i według własnego planu. Jednocześnie realizuje podstawy programowe MEN i znacznie je przekracza. Dziecko jest traktowane holistycznie.

3. Bogato wyposażona przestrzeń edukacyjna

Klasy lekcyjne są wyposażone w kompletny materiał edukacyjny. Zasoby i pomoce są stale rozwijane w oparciu o szkolenia kadry i zainteresowania uczniów.

4. Nie ograniczamy uczniów do zakresu podstawy programowej

Nauka jest realizowana w oparciu o pomoce dydaktyczne. Nie „przerabiamy” podręczników ani zeszytów ćwiczeń. Zakres nauki jest ograniczony tylko zainteresowaniami ucznia. Pomagamy uczniowi rozwijać pasje.

5. Oszczędzamy Wasz czas

Po powrocie do domu jest czas dla rodziny.  Rodzice nie muszą odrabiać lekcji z dzieckiem.

6. Oszczędzamy Wasze pieniądze

Uczniom z naszej szkoły nie są potrzebne kosztowne korepetycje, aby mogły aplikować do dalszych szkół.

ZADBAJ O HARMONIJNY ROZWÓJ, EDUKACJĘ I PRZYSZŁOŚĆ SWOJEGO DZIECKA. WYBIERZ NAJLEPSZĄ METODĘ PEDAGOGICZNĄ. ZAPEWNIJ DZIECKU INSPIRUJĄCE OTOCZENIE EDUKACYJNE

Terminy Dni Otwartych Drzwi w roku 2021:

 • zapraszamy internetowo w każdą sobotę lutego i marca

(prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania, wysyłamy link do zooma).

Rekrutacja w tym roku składa się z trzech etapów 

I etap udział obojga Rodziców w spotkaniu na zoomie. Jest to możliwość przez internet zapoznania się z programem i metodą nauki w naszej szkole. Możliwość rozmowy z dyrekcją szkoły i z wychowawcą klasy. Będzie też możliwość obejrzenia i zwiedzenia otoczenia szkoły.

II etapindywidualne spotkanie Rodziców i ucznia z dyrektorem szkoły oraz z wychowawcami. Na to spotkanie zapraszamy całą Rodzinę, czyli oboje Rodziców wraz z dzieckiem. Termin spotkania indywidualnego zostanie z Państwem uzgodniony.

III etap uczestnictwo Rodziców w zdalnych warsztatach pedagogiki Marii Montessori. Terminy warsztatów podane z zakładce Szkolenia.

Uwaga: prosimy o wcześniejsze mailowe zgłoszenie chęci udziału w Dniu Otwartych Drzwi:

sekretariat@szkola.pobiedziska.edu.pl

Opłaty w roku szkolnym 2021/2022:

840 zł czesne miesięczne

250 zł żywienie (3 posiłki)

800 zł opłata wpisowa, w tym 200 zł za zagwarantowany udział w warsztatach pedagogicznych dla obojga rodziców.

MONTESSORI POBIEDZISKA

Wspieramy samodzielny rozwój dziecka – młodego człowieka – w przeznaczonym na ten cel czasie i dajemy mu możliwość podźwignięcia się ku większym rzeczom.