NABÓR I ZAPISY UCZNIÓW

logo_szkola_300dpi

Zapraszamy uczniów do klasy I-III, oraz do klasy IV+.

W naszej szkole wspieramy samodzielność i odpowiedzialność ucznia.

Uczniowie w klasie IV mogą otrzymać stypendium naukowe!

więcej: Program Wychowawczy

Rekrutacja do szkoły obejmuje trzy etapy:

  • udział w Dniu Otwartych Drzwi,
  • indywidualne spotkanie z Dyrektorem i wychowawcą,
  • uczestnictwo w warsztatach pedagogiki M. Montessori.

Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej:

Link: Karta zgłoszenia  i przesłanie do sekretariatu szkoły.

Dokumenty wymagane przy rekrutacji ucznia:

1. Kopia aktu urodzenia, nr PESEL dziecka,
2. Potwierdzenie miejsca zameldowania,
3. Diagnoza gotowości szkolnej,
4. Ostatnie świadectwo szkolne (zgłoszenia od klasy II)

Szkoła Podstawowa Montessori

w Pobiedziskach, ul. K. Odnowiciela 24

Telefon do sekretariatu (ul. Tysiąclecia 2): 61 8177079 lub 607 343 536

sekretariat@szkola.pobiedziska.edu.pl

CO NAS WYRÓŻNIA?

1.Przygotowujemy dziecko do samodzielnego działania

Wspomaganie samodzielnego wyboru powoduje, że dziecko rozwija się w poczuciu własnej wartości.

Uczniowie nabywają umiejętności planowania własnych działań. Rozwijają swoje zainteresowania.

2.Indywidualne podejście do ucznia

Każdy z uczniów ma u nas możliwość realizowania edukacji we własnym tempie i według własnego planu. Jednocześnie realizuje podstawy programowe MEN i znacznie je przekracza. Dziecko jest traktowane holistycznie.

3.Bogato wyposażona przestrzeń edukacyjna

Klasy lekcyjne są wyposażone w kompletny materiał edukacyjny. Zasoby i pomoce są stale rozwijane w oparciu o szkolenia kadry i zainteresowania uczniów.

4.Nie ograniczamy uczniów do zakresu podstawy programowej

Nauka jest realizowana w oparciu o pomoce dydaktyczne. Nie „przerabiamy” podręczników ani zeszytów ćwiczeń. Zakres nauki jest ograniczony tylko zainteresowaniami ucznia. Pomagamy uczniowi rozwijać pasje.

5.Oszczędzamy Wasz czas

Po powrocie do domu jest czas dla rodziny.  Rodzice nie muszą odrabiać lekcji z dzieckiem.

 

ZADBAJ O HARMONIJNY ROZWÓJ, EDUKACJʘ I PRZYSZŁOŚĆ SWOJEGO DZIECKA. WYBIERZ NAJLEPSZĄ METODʘ PEDAGOGICZNĄ. ZAPEWNIJ DZIECKU INSPIRUJĄCE OTOCZENIE EDUKACYJNE

Terminy Dni Otwartych Drzwi w roku 2019:

  • zapraszamy w każdą sobotę marca, na godzinę 11.00, ponadto w sobotę 23 marca będzie możliwość obserwacji uczniów naszej szkoły na zajęciach.

 

Rekrutacja w naszej szkole składa się z trzech etapów 

I etap udział obojga Rodziców w Dniu Otwartych Drzwi. Jest to możliwość zapoznania się z programem i metodą nauki w naszej szkole. Możliwość rozmowy z kadrą szkoły, z wychowawcą klasy. Będzie też okazja obejrzenia i zwiedzenia otoczenia szkoły. Po spotkaniu, można będzie zapisać się na spotkania indywidualne z dyrektorem szkoły oraz wychowawcą, które stanowi drugi etap rekrutacji.

II etapindywidualne spotkanie Rodziców i ucznia z dyrektorem szkoły oraz z wychowawców. Na to spotkanie zapraszamy całą Rodzinę, czyli oboje Rodziców wraz z Dzieckiem. Termin spotkania indywidualnego zostanie uzgodniony w trakcie Dnia Otwartego.

III etap uczestnictwo obojga Rodziców w warsztatach pedagogiki Marii Montessori. Warsztaty szkoleniowe zostaną zorganizowane w maju.

Uwaga: prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w Dniu Otwartych Drzwi za pośrednictwem poczty elektronicznej:

sekretariat@szkola.pobiedziska.edu.pl

Opłaty w roku szkolnym 2017/2018:

800 zł czesne miesięczne

240 zł żywienie (3 posiłki)

700 zł opłata wpisowa, w tym 200 zł za zagwarantowany udział w kursie pedagogicznym dla obojga rodziców.

MONTESSORI POBIEDZISKA

Wspieramy samodzielny rozwój dziecka – młodego człowieka – w przeznaczonym na ten cel czasie i dajemy mu możliwość podźwignięcia się ku większym rzeczom.