NABÓR I ZAPISY DZIECI

przedszkole_ślimaczek_300dpi_nowe

Rekrutacja 2021/2022

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Ślimaczek należy wypełnić na stronie:

https://nabor.pcss.pl/pobiedziska/przedszkole/Info/102371

termin rekrutacji uzupełniającej  od 21 czerwca 2021r. godzina 8:00 do 30 czerwca 2021r. godzina 15:00

Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 09.07.2021 

Od 9 lipca 2021 godz. 13:00 do 16 lipca 2021 godz. 17:00 potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli przyjęcia.

przedszkole_ślimaczek_300dpi_nowe

Rekrutacja w Przedszkolu Ślimaczek 2021/2022

Zainteresowanych Państwa zapraszamy do wypełnienia karty zgłoszeniowej i przesłania jej lub dostarczenia do sekretariatu.

2021 Karta zgłoszenia do PŚ

W Przedszkolu Ślimaczek przyjmujemy dzieci od 2,5 r. życia.

Obowiązuje gminny terminarz rekrutacji.

W roku szkolnym 2021/2022:

do 5 godzin dziennie – nieodpłatnie

ponad 5 godzin dziennie – 1 zł za godzinę dziennie

Żywienie: 260 zł miesięcznie, 3 posiłki dziennie.

Dzieci 6-letnie z Przedszkola Ślimaczek mają możliwość kontynuowania edukacji

w wyodrębnionej grupie, w naszej placówce.

MONTESSORI POBIEDZISKA

Wspieramy samodzielny rozwój dziecka – młodego człowieka – w przeznaczonym na ten cel czasie i dajemy mu możliwość podźwignięcia się ku większym rzeczom.