NABÓR I ZAPISY DZIECI

Rekrutacja uzupełniająca 2023/2024

przedszkole_ślimaczek_300dpi_nowe

Rekrutacja uzupełniająca 2024/2025

Wnioski o przyjęcie do Przedszkola Ślimaczek Rodzice/opiekunowie prawni składają w systemie elektronicznego naboru https://nabor.pcss.pl/pobiedziska w terminie od 3.06.2024 r. g. 8.00 – 13.06.2024 r. g. 15.00

W przedszkolu pierwszego wyboru składają Państwo wydrukowany ( z systemu elektronicznego naboru)
i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

W roku szkolnym 2024/2025:

do 5 godzin dziennie – nieodpłatnie

ponad 5 godzin dziennie – 1,30 zł za godzinę dziennie

Żywienie: 310 zł miesięcznie/ 3 posiłki dziennie

275 zł miesięcznie/ 2 posiłki dziennie

Dla 6-Latków

Zajęcia w przedszkolu są nieodpłatne.

Żywienie: 310 zł miesięcznie/ 3 posiłki dziennie

275 zł miesięcznie/ 2 posiłki dziennie

Dzieci 6-letnie z Przedszkola Ślimaczek mają możliwość kontynuowania edukacji

w wyodrębnionej grupie, w naszej placówce.

Rekrutacja 2024/2025

Rekrutacja uzupełniająca na rok 2024/2025

Lista dzieci przyjętych

Lista dzieci nieprzyjętych

MONTESSORI POBIEDZISKA

Wspieramy samodzielny rozwój dziecka – młodego człowieka – w przeznaczonym na ten cel czasie i dajemy mu możliwość podźwignięcia się ku większym rzeczom.