NABÓR I ZAPISY DZIECI

Projekt UE

REKRUTACJA 2018/2019

Zasady rekrutacji:

Do Przedszkola Montessori przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 3 lat.

Rodziny zainteresowane zapisaniem dziecka do naszej placówki prosimy w wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie e-mailem do sekretariatu.

Karta_zgłoszenia_dziecka

W oparciu o dane z wypełnionej karty zgłoszenia zatelefonujemy do Państwa i zaproponujemy dogodny termin spotkania. Wizytę w przedszkolu mogą też Państwo umówić bezpośrednio:

Przedszkole Montessori Pobiedziska, Tysiąclecia 2

Telefon 61 8177079 lub 607 343 536

e-mail: sekretariat@naszeprzedszkole.com.pl

Zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 roku do 3 lat

Czesne miesięczne wynosi 550 zł

Żywienie miesięcznie 240 zł (3 posiłki)

700 zł opłata wpisowa, obejmuje koszt udziału rodziców w warsztatach

AKLIMATYZACJA DZIECKA

Po zapisaniu dziecka do Przedszkola Montessori proponujemy 3 dniowe zajęcia aklimatyzacyjne:

najlepiej od wtorku do czwartku, w godzinach 9.00- 12.00. Dziecko pozostaje w grupie, a Rodzic ma możliwość dyskretnej obserwacji, czeka w biurze albo pozostaje w kontakcie z placówką.

Zajęcia aklimatyzacyjne możliwe są w okresie od października do czerwca, w lipcu i we wrześniu nie planujemy.

Dogodny termin można umówić w biurze przedszkola: tel. 61 8152083, w godzinach od 8.00 – 15.00 lub mailem: sekretariat@naszeprzedszkole.com.pl

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zamieszczonym poniżej artykułem:
2018 Aklimatyzacja

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Montessori zapraszamy co najmniej raz w roku na tzw. obserwację, podczas której mają Państwo możliwość przyjrzenia się swojemu dziecku podczas pracy w przedszkolu.

Co najmniej raz w roku Rodzice są zaproszeni na indywidualne spotkanie z wychowawcą. Terminy spotkań uzgadnia się w sekretariacie przedszkola. Spotkania z wychowawcą są konieczne ze względu na dobro dziecka.

Zebrania z Rodzicami są organizowane co najmniej dwa razy w ciągu roku, w tym organizacyjne z Dyrekcją i pedagogiczne z wychowawcami, dla przedstawienia pracy dzieci w grupie. Udział rodziców w zebraniach jest konieczny dla dobra dziecka.

Na stronie internetowej, w zakładce Pedagogika Montessori są zamieszczane teksty i opracowania przygotowane i przeznaczone specjalnie dla Rodziców; co tydzień staramy się przesyłać Rodzicom uzupełnienia.

W przedszkolu obowiązuje regulamin, z którym prosimy się zapoznać.

2018 Aklimatyzacja

MONTESSORI POBIEDZISKA

Wspieramy samodzielny rozwój dziecka – młodego człowieka – w przeznaczonym na ten cel czasie i dajemy mu możliwość podźwignięcia się ku większym rzeczom.