NABÓR I ZAPISY DZIECI

Projekt UE

REKRUTACJA 2018/2019

Zasady rekrutacji:

Do przedszkola Montessori przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 4 lat.

W ramach realizowanego projektu unijnego jest jeszcze kilka miejsc.

Rodziny zainteresowane zapisaniem dziecka do naszej placówki prosimy w wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie e-mailem do sekretariatu.

Karta_zgłoszenia_dziecka

Karta zgloszenia dziecka Projekt UE

W oparciu o dane z wypełnionej karty zgłoszenia zatelefonujemy do Państwa i zaproponujemy dogodny termin spotkania. Wizytę w przedszkolu mogą też Państwo umówić bezpośrednio:

Przedszkole Montessori Pobiedziska, Tysiąclecia 2

Telefon 61 8177079 lub 607 343 536

e-mail: sekretariat@naszeprzedszkole.com.pl

Prosimy zapoznać się również z Regulaminem dla Rodziców:

Regulamin

Zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 roku do 4 lat

W ramach projektu dofinansowanego z UE – JEST JESZCZE KILKA WOLNYCH MIEJSC!

Okres dofinansowania projektu do czerwca 2018

Po zakończeniu projektu opłata miesięczna wyniesie:

550 zł czesne

240 zł żywienie (3 posiłki)

700 zł opłata wpisowa, obejmuje koszt udziału rodziców (za 2 osoby) w kursie

AKLIMATYZACJA DZIECKA

Po zapisaniu dziecka do Naszego Przedszkola proponujemy 3 dniowe zajęcia aklimatyzacyjne:

najlepiej od wtorku do czwartku, w godzinach 9.00- 12.00. Dziecko pozostaje w grupie, a Rodzic ma możliwość dyskretnej obserwacji, czeka w biurze albo pozostaje w kontakcie z placówką.

Zajęcia aklimatyzacyjne możliwe są w okresie od października do czerwca, w lipcu i we wrześniu nie planujemy.

Dogodny termin można umówić w biurze przedszkola: tel. 61 8152083, w godzinach od 8.00 – 15.00 lub mailem: sekretariat@naszeprzedszkole.com.pl

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zamieszczonym poniżej artykułem:
Bez_aklimatyzacji_jest_trudno

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Rodziców dzieci uczęszczających do Naszego Przedszkola zapraszamy co najmniej raz w roku na tzw. obserwację, podczas której mają Państwo możliwość przyjrzenia się swojemu dziecku podczas pracy w przedszkolu.

Co najmniej raz w roku Rodzice są zaproszeni na indywidualne spotkanie z wychowawcą. Terminy spotkań uzgadnia się w biurze przedszkola. Spotkania z wychowawcą są obowiązkowe.

Zebrania z Rodzicami są organizowane cztery razy w ciągu roku: dwa zebrania na tematy administracyjne i organizacyjne i dwa zebrania z wychowawcami, dla przedstawienia pracy dzieci w grupie. Udział rodziców w zebraniach jest obowiązkowy.

Na stronie internetowej, w zakładce Pedagogika Montessori są zamieszczane teksty i opracowania przygotowane i przeznaczone specjalnie dla Rodziców; co tydzień staramy się przesyłać Rodzicom uzupełnienia.

W przedszkolu obowiązuje regulamin, z którym prosimy się zapoznać.
Regulamin_przedszkola

REKRUTACJA

2015-12-326M-TERM Michał Napierała realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Nasze Przedszkole zwiększa liczbę miejsc przedszkolnych w gminie Pobiedziska o 50, podnosi kompetencje 50 dzieci i 5 nauczycieli

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 31-12-2016 do 30-06-2018
Priorytet 8
: Edukacja,
Działanie: 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej,
Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna.

Dominującym zakresem interwencji projektu jest Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Cele projektu

Celem głównym jest wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 i 4 lat o 50 w gminie Pobiedziska, podniesienie kompetencji 50 dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej oraz podniesienie kompetencji 5 nauczycieli w zakresie pracy metodą Montessori.

Planowane efekty

Rezultatem projektu będzie 50 nowych miejsc w gminie minimum 2 lata po zakończeniu realizacji projektu, podniesienie kompetencji 50 dzieci przez zajęcia dodatkowe oraz podniesienie kompetencji 5 nauczycieli uczestniczących w kursie pedagogiki Montessori dla dzieci 3-6 lat.

Wartość projektu: 569. 125,00 zł‚

Dofinansowanie projektu z UE: 483. 756,25 zł‚ (85%)

Wkład własny: 85. 368,75 zł (15%)

MONTESSORI POBIEDZISKA

Wspieramy samodzielny rozwój dziecka – młodego człowieka – w przeznaczonym na ten cel czasie i dajemy mu możliwość podźwignięcia się ku większym rzeczom.