NABÓR I ZAPISY DZIECI

Projekt UE

logo_przedszkole

REKRUTACJA 2021/2022

Zasady rekrutacji:

Do Przedszkola Montessori przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 roku.

Rodziny zainteresowane zapisaniem dziecka do naszej placówki prosimy w wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie e-mailem do sekretariatu.

Karta zgłoszenia dziecka

W oparciu o dane z wypełnionej karty zgłoszenia zatelefonujemy do Państwa i zaproponujemy dogodny termin spotkania. Wizytę w przedszkolu mogą też Państwo umówić bezpośrednio:

Przedszkole Montessori Pobiedziska, Tysiąclecia 2

Telefon 607 343 536 – w godzinach pracy placówki, 61 8177079

e-mail: sekretariat@naszeprzedszkole.com.pl

W roku szkolnym 2021/2022:

Czesne miesięczne wynosi 580 zł

Żywienie miesięcznie 250 zł (3 posiłki)

Wysokość opłat w roku 2021/2022 zostanie podana do 31 marca 2021.

AKLIMATYZACJA DZIECKA

Po zapisaniu dziecka do Przedszkola Montessori proponujemy 3 dniowe zajęcia aklimatyzacyjne:

najlepiej od wtorku do czwartku, w godzinach 9.00- 12.00. Dziecko pozostaje w grupie, a Rodzic ma możliwość dyskretnej obserwacji, czeka w biurze albo pozostaje w kontakcie z placówką.

Zajęcia aklimatyzacyjne możliwe są w okresie od października do czerwca, w lipcu i we wrześniu nie planujemy.

Dogodny termin można umówić w biurze przedszkola: tel. 61 8152083, w godzinach od 8.00 – 15.00 lub mailem: sekretariat@naszeprzedszkole.com.pl

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zamieszczonym poniżej artykułem:
2018 Aklimatyzacja

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Montessori zapraszamy co najmniej raz w roku na tzw. obserwację, podczas której mają Państwo możliwość przyjrzenia się swojemu dziecku podczas pracy w przedszkolu.

Co najmniej raz w roku Rodzice są zaproszeni na indywidualne spotkanie z wychowawcą. Terminy spotkań uzgadnia się w sekretariacie przedszkola. Spotkania z wychowawcą są konieczne ze względu na dobro dziecka.

Zebrania z Rodzicami są organizowane co najmniej dwa razy w ciągu roku, w tym organizacyjne z Dyrekcją i pedagogiczne z wychowawcami, dla przedstawienia pracy dzieci w grupie. Udział rodziców w zebraniach jest konieczny dla dobra dziecka.

Na stronie internetowej, w zakładce Pedagogika Montessori są zamieszczane teksty i opracowania przygotowane i przeznaczone specjalnie dla Rodziców; co tydzień staramy się przesyłać Rodzicom uzupełnienia.

W przedszkolu obowiązuje regulamin, z którym prosimy się zapoznać.

2018 Aklimatyzacja

Terminy Dni Otwartych Drzwi w roku 2021:

  • zapraszamy we wszystkie soboty lutego i marca na spotkanie internetowe na zoomie.

Zgłoszenia terminu spotkania przyjmujemy telefonicznie lub mailowo:

607 34 35 36sekretariat@naszeprzedszkole.com.pl

Rekrutacja w Przedszkolu Montessori składa się z trzech etapów 

I etap – udział obojga Rodziców w spotkaniu internetowym. Jest to możliwość zapoznania się z programem i metodą pedagogiczną. Możliwość rozmowy z dyrektorem. Będzie też okazja obejrzenia i zwiedzenia otoczenia przedszkola.

II etap – indywidualne spotkanie Rodziców i dziecka z dyrektorem przedszkola.  Termin zostanie uzgodniony w I etapie.

III etap – uczestnictwo  Rodziców w warsztatach pedagogicznych. Warsztaty zostaną zorganizowane w czerwcu.

MONTESSORI POBIEDZISKA

Wspieramy samodzielny rozwój dziecka – młodego człowieka – w przeznaczonym na ten cel czasie i dajemy mu możliwość podźwignięcia się ku większym rzeczom.