NABÓR I ZAPISY DZIECI

Projekt UE

logo_przedszkole

REKRUTACJA 2024/2025

Zasady rekrutacji:

Do Przedszkola Montessori przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 roku.

Rodziny zainteresowane zapisaniem dziecka do naszej placówki prosimy w wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie e-mailem do sekretariatu.

Karta zgloszenia dziecka

W oparciu o dane z wypełnionej karty zgłoszenia zatelefonujemy do Państwa i zaproponujemy dogodny termin spotkania. Wizytę w przedszkolu mogą też Państwo umówić bezpośrednio:

Przedszkole Montessori Pobiedziska, Tysiąclecia 2

Zapoznanie się z pomieszczeniami, wyposażeniem  i otoczeniem przedszkola jest możliwe po umówieniu terminu, w każdą sobotę marca 2024, w godzinach od 10.00 do 12.00.

Telefon 607 343 536 – w godzinach pracy placówki, 61 8177079

e-mail: sekretariat@naszeprzedszkole.com.pl

AKLIMATYZACJA DZIECKA

Po zapisaniu dziecka do Przedszkola Montessori proponujemy 3 dniowe zajęcia aklimatyzacyjne:

najlepiej od wtorku do czwartku, w godzinach 9.00- 12.00. Dziecko pozostaje w grupie, a Rodzic ma możliwość dyskretnej obserwacji, czeka w biurze albo pozostaje w kontakcie z placówką.

Zajęcia aklimatyzacyjne możliwe są w okresie od października do czerwca, w lipcu i we wrześniu nie planujemy.

Dogodny termin można umówić w biurze przedszkola: tel. 61 8177 079, w godzinach od 8.00 – 15.00 lub mailem: sekretariat@naszeprzedszkole.com.pl

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zamieszczonym poniżej artykułem:
2018 Aklimatyzacja

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Montessori zapraszamy co najmniej raz w roku na tzw. obserwację, podczas której mają Państwo możliwość przyjrzenia się swojemu dziecku podczas pracy w przedszkolu.

Co najmniej raz w roku Rodzice są zaproszeni na indywidualne spotkanie z wychowawcą. Terminy spotkań uzgadnia się w sekretariacie przedszkola. Spotkania z wychowawcą są konieczne ze względu na dobro dziecka.

Zebrania z Rodzicami są organizowane co najmniej dwa razy w ciągu roku, w tym organizacyjne z Dyrekcją i pedagogiczne z wychowawcami, dla przedstawienia pracy dzieci w grupie. Udział rodziców w zebraniach jest konieczny dla dobra dziecka.

Na stronie internetowej, w zakładce Pedagogika Montessori są zamieszczane teksty i opracowania przygotowane i przeznaczone specjalnie dla Rodziców; co tydzień staramy się przesyłać Rodzicom uzupełnienia.

W przedszkolu obowiązuje regulamin, z którym prosimy się zapoznać.

2018 Aklimatyzacja

W roku szkolnym 2024/2025:

Czesne miesięczne wynosi 700 zł

Żywienie miesięcznie 310 zł (3 posiłki)

Opłata wpisowa: 700 zł , w tym 200 zł na zagwarantowany udział w warsztatach pedagogicznych dla  Rodziców.

Dla dzieci kontynuujących edukację ze Żłobka Montessori opłata wpisowa wynosi 250 zł.

Rekrutacja w Przedszkolu Montessori składa się z trzech etapów 

I etap – udział obojga Rodziców w spotkaniu informacyjnym. Jest to możliwość zapoznania się z programem i metodą pedagogiczną. Rozmowa z dyrektorem i okazja obejrzenia i zwiedzenia otoczenia przedszkola.

Ten etap bez udziału dziecka.

II etap – indywidualne spotkanie Rodziców i dziecka z dyrektorem przedszkola w terminie uzgodnionym w I etapie.

Przedstawienie i wizyta dziecka.

III etap – uczestnictwo  Rodziców w warsztatach pedagogicznych. Warsztaty zostaną zorganizowane w czerwcu.

MONTESSORI POBIEDZISKA

Wspieramy samodzielny rozwój dziecka – młodego człowieka – w przeznaczonym na ten cel czasie i dajemy mu możliwość podźwignięcia się ku większym rzeczom.