Projekt unijny w Przedszkolu Montessori

baner

 

 

 

Michał Napierała M TERM realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Nasze Przedszkole zwiększa liczbę miejsc przedszkolnych w gminie Pobiedziska o 50, podnosi kompetencje 50 dzieci i 5 nauczycieliw ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 31-12-2016 – 30-06-2018
Priorytet 8
: Edukacja,
Działanie: 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej,
Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna.

Dominującym zakresem interwencji projektu jest Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Cele projektu

Celem głównym jest wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 i 4 lat o 50 w gminie Pobiedziska, podniesienie kompetencji 50 dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej oraz podniesienie kompetencji 5 nauczycieli w zakresie pracy metodą Montessori.

Planowane efekty

Rezultatem projektu będzie 50 nowych miejsc w gminie minimum 2 lata po zakończeniu

realizacji projektu, podniesienie kompetencji 50 dzieci przez zajęcia dodatkowe oraz podniesienie kompetencji 5 nauczycieli uczestniczących w kursie pedagogiki Montessori dla dzieci 3-6 lat.

Wartość projektu: 569 125,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 483 756,25 zł (85%)

Wkład własny: 85 368,75 zł (15%)

 

NASZE PRZEDSZKOLE

Wspieramy samodzielny rozwój dziecka – młodego człowieka – w przeznaczonym na ten cel czasie i dajemy mu możliwość podźwignięcia się ku większym rzeczom.

         

KONTAKT