Zielona szkoła w Lądzie

Zielona szkoła w Lądzie 11-13. października 2021r.

 

W dniach 11-13 października Szkoła Podstawowa Montessori wyjechała na Zieloną szkołę do Lądu. W pierwszym dniu pobytu uczniowie szkoły mieli możliwość wzięcia udziału w prelekcji dotyczącej rozpoznawania gatunków drzew, a następnie zdobytą wiedzę mogli wykorzystać podczas zajęć w terenie w pobliżu Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. W kolejnej części dnia uczniowie uczestniczyli w warsztatach plastycznych podczas ,których malowali gipsowe figurki liści poznanych gatunków drzew. Również w pierwszym dniu pobytu dzieci odwiedziły pocysterski klasztor, gdzie zapoznały się z historią jego założenia.

Dzień drugi rozpoczął się wycieczką autokarową do Nadwarciańskiego oraz Żerkowsko- Czeszewskiego Parku Krajobrazowego, gdzie wspólnie z pracownikami Ośrodka Edukacji Przyrodniczej odwiedziliśmy leśniczówkę. Podczas pobytu uczniowie zapoznali się z pracą jaką wykonują leśnicy. Za pomocą makiet oraz spreparowanych okazów zwierząt uczniowie mieli możliwość ujrzenia gatunków zwierząt i roślin, które występują na tych terenach. Drugą część dnia uczniowie spędzili na warsztatach wikliniarskich, gdzie dowiedzieli się w jaki sposób pozyskiwany jest gotowy produkt- wiklina. Mieli również możliwość wykonania własnego koszyka wiklinowego.

 

Trzeci dzień uczniowie rozpoczęli zajęcia edukacyjne od warsztatów garncarskich, gdzie zapoznali się z zawodem garncarza, dowiedzieli się w jaki sposób pozyskiwana jest glina. Wspólnie z garncarzem na kole garncarskim wykonali wybrane przez siebie naczynie. Po zakończonych warsztatach dzieci udały się na zajęcia terenowe nad starorzecze, gdzie wspólnie z pracownikiem OEP spacerowały ścieżkami edukacyjnymi, które stanowią formę rozwoju turystyki edukacyjnej i poznawczej. Ścieżki te przedstawiały krajobraz nadwarciański, miejsca żerowania bobrów, wpływ powodzi i kry lodowej na las oraz gatunki drzew występujące w lesie i sposoby ich rozpoznawania. Podczas spaceru uczniowie mieli możliwość obserwacji otaczającej przyrody przy pomocy lornetki.

https://www.youtube.com/watch?v=HSuioosmtG4

 

 

 

MONTESSORI POBIEDZISKA

Wspieramy samodzielny rozwój dziecka – młodego człowieka – w przeznaczonym na ten cel czasie i dajemy mu możliwość podźwignięcia się ku większym rzeczom.